Хлебные крошки

Виробництво катодів

Катоди мідні виробляються шляхом електролітичного рафінування анодної міді, метою якого є отримання міді високої чистоти (99,90–99,99% Сі), що задовольняє вимогам споживачів.

Для здійснення електролітичного рафінування міді аноди, відлиті після вогневого рафінування, поміщають в електролізні ванни, заповнені сірчанокислим електролітом. Між анодами у ваннах розташовуються тонкі мідні листи – катодні основи. При включенні ванн до мережі постійного струму відбувається електрохімічне розчинення міді на аноді, перенесення катіонів через електроліт і осадження її на катоді. Домішки міді при цьому в основному розподіляються між шламом (твердим осадом на дні ванн) та електролітом. В результаті електролітичного рафінування отримують катодну мідь, шлам та забруднений електроліт, який виводиться на утилізацію. Крім того, внаслідок неповного електрохімічного розчинення анодів отримують анодні залишки (анодний скрап).

На підприємстві застосовується технологія вирощування катодів на катодних основах. Спочатку готується матрична основа – тонкий лист міді з прикріпленими «вухами», який потім занурюється в електролізну ванну з анодами.

В результаті електролітичного рафінування очищена мідь осідає на катодній основі, формуючи катод, домішки переходять в розчин або випадають в осад (шлам).