Хлебные крошки

Перелік документів для укладання договорів

  1. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства;
  2. Довідка зі Управління статистики про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  3. Копії сторінок із Статуту підприємства:
    • титульний лист Статуту;
    • перша сторінка Статуту, з печаткою про реєстрацію;
    • друга сторінка Статуту;
    • сторінка із Статуту з прописаними повноваженнями директора.
  4. Свідоцтво платника ПДВ (у разі якщо таке є). Свідоцтво платника єдиного податку (у разі якщо таким є);
  5. Документ про призначення директора підприємства (протокол зборів або наказ);
  6. Довіреність на особу, яка уповноважена підписувати договір (у випадку, якщо договір підписується не керівником або договір укладається з філією (структурним підрозділом).

Скачати типовий договір