Хлебные крошки

Постачання

ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» – система нашої роботи розроблена з урахуванням потреб клієнтів компанії і забезпечує високу ефективність і надійність виготовлення і транспортування готової продукції. Забезпечення ресурсами та послугами необхідної якості і у встановлені терміни – запорука успіху компанії і важлива конкурентна перевага. Через успіх нашої компанії до процвітання кожного з нас.

Постачальникам і підрядникам

Основна мета виробничої стратегії ТОВ «ЗЗКМ» – збільшення випуску та асортименту продукції з високою доданою вартістю, якість, властивості і характеристики якої повинні відповідати потребам і очікуванням споживачів. Досягнення даної мети можливе лише у співпраці з надійними, високопрофесійними компаніями-постачальниками.

ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» відкритий до співпраці на довгостроковій основі з постачальниками, які поділяють прихильність компанії високим стандартам в галузі ділової етики, якості та ефективності виробництва.

З метою найбільш ефективного управління закупівельною діяльністю, зниження витрат, підвищення рентабельності операційної діяльності ТОВ «Запорізького заводу кольорових металів» переходить від традиційного механізму закупівель до комплексного процесу управління низками поставок.

Ключевые ориентиры при осуществлении закупок:

 • якість;
 • своєчасність поставок;
 • вартість;
 • ефективність.

Основні принципи співпраці:

 • взаємна довіра, повага і відповідальність;
 • підвищення якості продукції, вдосконалення технологій, створення нових видів продукції;
 • постійне вдосконалення процесів.

Постійне вдосконалення процесів:

 • прагнути до поліпшення у всьому, що ми робимо;
 • проводити оптимізацію і стандартизацію всіх процесів із застосуванням новітніх технологій та інструментів виробничої системи;
 • спрямовувати зусилля на зниження витрат, підвищення результативності та ефективності процесів.

Взаємовигідні відносини з постачальниками:

 • Створювати стратегічні союзи і співдружності, що забезпечують участь постачальників у спільній роботі з підвищення якості продукції, що закуповується для вдосконалення технологій;
 • поглиблювати взаємну довіру, повагу і відповідальність заради задоволення споживачів і постійного поліпшення процесів.