Хлебные крошки

Політика ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» в сфері постачання продукції

Ми, ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» (надалі –Товариство) в процесі здійснення своєї господарської діяльності керуємосьчинним законодавством України та міжнародними правовими актами.

Товариство з великою повагою ставиться до діючих імайбутніх партнерів. З моменту свого створення, а саме з 2010 року мизарекомендували себе як надійний і законослухняний партнер.

Таким чином, просимо взяти до уваги діючих і майбутніхпартнерів, що наше Товариство не здійснює поставку продукції компаніям, яківходять в санкційні списки Європейського союзу (зокрема, але не виключно,визначені Рішенням Ради ЄС № 2014/145/CFSP від 17 березня 2014 року, №2014/512/CFSP від 31.07.2014 року), США (Закон про протистояння противникам Америки задопомогою санкцій від 2 серпня 2017 року), Сполученого КоролівстваВеликобританії, Канади, непідконтрольні території України (зокрема, але невиключно, визначені постановою Кабінетом Міністрів України «Прозатвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державноївлади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів,що розташовані на лінії зіткнення»), Республіки Молдови, а також іншітимчасово окуповані території.

Ми висловлюємо своюповагу та вдячність своїм діючим і майбутнім партнерам за розуміння і співпрацю.