Хлебные крошки

Методи випробування готової продукції. Лабораторія

Якість і надійність продукції – основа політики підприємства. Дотримання технологічного процесу контролюється інженерно-технічним персоналом підприємства постійно, впродовж всього виробничого циклу, а неухильне дотримання методів випробування від вхідного контролю матеріалів до відвантаження продукції, – основна мета діяльності персоналу лабораторії.

Лабораторія ТОВ «ЗЗКМ» атестована Державним підприємством «Запорізьким науково-виробничим центром стандартизації, метрології і сертифікації», оснащена найсучаснішим устаткуванням і методами виміру, що дозволяє з нормованою точністю:

  • проведення хімічного аналізу катанки мідною з нижньою межею виявлення масової долі елементів від 0,1 ррm;
  • вимір електричного опору постійному струму дроту електротехнічною і жив для кабельної продукції в діапазоні (1×10-8 / 1,1111×108) Ом;
  • вимір електричного опору ізоляції кабельної продукції до 10 000 МОм;
  • випробування кабельної продукції напругою до 70 кВ;
  • визначення фізіко-механічніх параметрів ізоляційних матеріалів, дроту і катанки;
  • вимір геометричних розмірів конструктивних елементів кабельної продукції, дроту і катанки;
  • випробування продукції до, при і після дії кліматичних чинників, встановлених до кабельної продукції.

Проведення випробувань відповідно до вимог гармонізованих національних стандартів з міжнародними і європейськими стандартами забезпечує безпеку кабельно-провідникової продукції, встановлену Технічним регламентом №1067 «Низьковольтне електричне устаткування», відповідність всій вироблюваній продукції європейському рівню якості.