Хлебные крошки

Для укладання договорів

 1. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства;
 2. Довідка зі Управління статистики про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 3. Копії сторінок із Статуту підприємства:
  • титульний лист Статуту;
  • перша сторінка Статуту, з печаткою про реєстрацію;
  • друга сторінка Статуту;
  • сторінка із Статуту з прописаними повноваженнями директора.
 4. Свідоцтво платника ПДВ (у разі якщо таке є). Свідоцтво платника єдиного податку (у разі якщо таким є);
 5. Документ про призначення директора підприємства (протокол зборів або наказ);
 6. Довіреність на особу, яка уповноважена підписувати договір (у випадку, якщо договір підписується не керівником або договір укладається з філією (структурним підрозділом).

Скачати типовий договір